Zaščita osebnih podatkov

Uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR

Evropska Unija (EU) 27.4.2016 sprejela Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU679/2016, v nadaljevanju: Uredba), pogosto imenovana tudi Uredba GDPR (General Data Protection Regulation)

V nadaljevanju podajamo s tem v zvezi nekaj osnovnih informacij.

Uredba in njena določila so namenjena predvsem določitvi okvirja varstva osebnih podatkov posameznikov, ko organizacije obdelujejo t.j. zbirajo, obdelujejo, prenašajo ali hranijo tovrstne podatke.

Beseda obdelava v nadaljevanju pomeni zbiranje, obdelovanje, prenos, hrambo osebnih podatkov. Lahko vseh štirih aktivnosti, samo ene od njih ali pa poljubno kombinacijo.

Kdaj je obdelava osebnih podatkov posameznika v primeru sodelovanja ali stika s Summit motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana ali njegovi pooblaščenimi trgovci in serviserji zakonita? 

Ko je izpolnjen vsaj eden od pogojev:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

 

Obstajajo tudi še druge osnove za zakonitost obdelave osebnih podatkov posameznikov, ki pa lahko v naših primerih nastopijo le z zelo majhno verjetnostjo.

Summit Motors Ljubljana d.o.o. je v skladu z Uredbo prevzel vlogo upravljalca osebnih podatkov. Pooblaščeni trgovci in serviserji nastopajo v odnosu do Summit Motors Ljubljana d.o.o. kot upravljalci osebnih podatkov.

Načela, ki jih upoštevamo pri obdelovanju osebnih podatkov:

 • zakonitost, pravičnost in preglednost,
 • omejitev namena,
 • najmanjši obseg podatkov,
 • točnost,
 • omejitev shranjevanja,
 • celovitost in zaupnost.

 

Pravice, ki so z Uredbo zagotovljene posameznikom in ki jih v Summit Motors Ljubljana d.o.o. ter njegovih pooblaščenih trgovcih in serviserjih spoštujemo:

 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • izbris oz. ''pravica do pozabe,
 • omejitev obdelave,
 • ugovor v zvezi z obdelavo,
 • prenosljivost podatkov.

 

V procesu doseganja skladnosti z Uredbo smo v Summit Motors Ljubljana d.o.o. in naših pooblaščenih trgovcih in serviserjih sprejeli, pri našem vsakodnevnem delu pa spoštujemo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo spoštovanje določil in zahtev Uredbe ter standardov, ki jih določajo dobre prakse v informacijski varnosti.

V Summit Motors Ljubljana d.o.o. smo organizirali kontaktno točko, ki bo obravnavala vaša vprašanja ali zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki (in njihovo obdelavo) in uveljavljanjem vaših pravic. Pišete nam lahko na gdpr@summitmotors.si

Blagovne znamke
Vsa imena, slikovni material in logotipi, ki identificirajo Ford, so Fordova lastninska pravica. Vse ostale blagovne znamke, produkti in imena podjetij, ki se pojavljajo na tej spletni strani so last vsakega posameznega imetnika. Ford ne dovoljuje njihove uporabe nobeni tretji osebi. Vsaka uporaba teh blagovnih znamk, predstavlja prekršitev pravic lastnika blagovne znamke.

Zunanje povezave
Trgovec ali SML ne odgovarjata za nobene zunanje povezave na ali iz strani. Vsaka zunanja stran, ki jo obiščete tako, da kliknete na povezavo, je zunaj območja kontrole trgovca ali SML in jo obiskujete na lastno odgovornost.


Zavrnitev programske opreme
Programska oprema, ki jo lahko namestite na svoj računalnik s te spletne strani, je bila preverjena in testirana v vseh fazah priprave. Vendar vam priporočamo, da tako kot pri vsaki novi programski opremi, najprej zaženete protivirusni program. Priporočamo tudi, da pred namestitvijo nove programske opreme na svoj računalnik pripravite varnostno kopijo trdega diska svojega računalnika. Trgovec ali SML ne odgovarjata za morebitne težave, poškodbe ali/in izgubo podatkov v vašem računalniškem sistemu, ki bi lahko nastale med uporabo te programske opreme. Pred namestitvijo katerekoli programske opreme se posvetujte s svojim vzdrževalcem računalniške mreže.

Jurisdikcija
Če se ugotovi za kateregakoli od pogojev uporabe, da je nezakonit ali neveljaven glede na zakone, ki veljajo v Sloveniji, ga je potrebno izločiti iz pogojev uporabe. Vsi ostali pogoji uporabe ostanejo v veljavi in so zavezujoči.

Trgovec in SML si pridržujeta pravico do spremembe kateregakoli pogoja ob kateremkoli času, sprememba bo objavljena na spletni strani.

Če se s pogoji uporabe ne strinjate, morate takoj zapustiti spletno stran.